Webじゃないアクセシビリティ Advent Calendar 2016

登録数 14/25人
作成者 kim_upsilon's icon kim_upsilon

「Webじゃない」アクセシビリティについて何でもどうぞ。
Webの話題を書きたい人は Web Accessibility Advent Calendar 2016 (@kazuhito さん主催) にぜひどうぞ。
どっちともいえない話題なら両方にリンクを張れば良いと思います。

「Webじゃない」例:

  • スマートフォンあるいはデスクトップ用アプリにおけるアクセシビリティの話
  • 支援技術(スクリーンリーダーなど)そのものに関する話
  • アクセシビリティに関係する法令や規格、ガイドラインなどの話
  • などなど

ここはQiitaではないので技術的な話題以外でも何でも大丈夫です。

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2
Mina_Nono's icon
Mina_Nono
3
kim_upsilon's icon
kim_upsilon
4
5
6
Mina_Nono's icon
Mina_Nono
7
8
TomokaTakahashi's icon
TomokaTakahashi
9
Mina_Nono's icon
Mina_Nono
10
11
kim_upsilon's icon
kim_upsilon
12
TomokaTakahashi's icon
TomokaTakahashi
13
24motz's icon
24motz
14
15
16
Mina_Nono's icon
Mina_Nono
17
18
19
20
TomokaTakahashi's icon
TomokaTakahashi
21
hoozukiyama's icon
hoozukiyama
22
23
Minoru Hayakawa's icon
Minoru Hayakawa
24
motchie's icon
motchie
25
kim_upsilon's icon
kim_upsilon